ងាយស្រួលផ្សាយផ្ទាល់ ងាយស្រួលលក់

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញតាមហ្វេសប៊ុក ដាក់​បញ្ចូល​គ្នា​តែមួយ

ជំនួយការគ្រប់គ្រង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរាល់ការបញ្ជាទិញក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាមហ្វេសប៊ុក ពីការកក់រហូតដល់ការទូទាត់ប្រាក់និងដឹកជញ្ជួន មិនបាត់ការទិញឬកក់ម្តងទៀតឡើយ។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅថ្ងៃនេះ!

លក្ខណៈពិសេស


ប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ដឹកនាំអតិថិជនរបស់អ្នកយ៉ាងរលូនពីការបញ្ជាទិញដល់ការទូទាត់ប្រាក់ និងដឹកជញ្ជូន - រហ័សនិងងាយស្រួល។ កាត់បន្ថយការបាត់បង់.


កំណត់ត្រាការទិញរបស់អតិថិជន / ការវិភាគ

មានប្រវត្តិនៃការទិញបានសម្រេចរបស់អតិថិជនដែលរបាយការវិភាគពីមុន .


ពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅលើប្រព័ន្ធតែមួយ

គ្រប់គ្រងទំនិញដែលមានក្នុងដៃ / ទំនិញមានស្រាប់, វិក័យប័ត្រ, ការ​តាមដាន, ការទូទាត់នៅលើវេទិកាតែមួយ, គួបផ្សំនឹងភាពងាយស្រួលនៃការបង្កើតវិក្កយបត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមប្រពន្ធ័, POs & DOs.


តាមការទូទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាព

មានភាពបត់បែនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយប័ណ្ណឥណទានឬការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារតាមរយៈដៃគូទូទាត់តាមតំបន់របស់យើង - ទាំងអស់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ.

វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាព

មុខងារកាន់តែងាយស្រួល

លេខកូដការបញ្ជាទិញអាចកំណត់បាន

មិនថាអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើជាមួយ +1 ឬចាក់សោទេ, វាមិនចោទជាបញ្ហាអីទេ, ព្រោះយើងបានអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកកំណត់លេខកូដ ដែលលោកអ្នកពេញចិត្តរបស់បាន.

កំណត់លេខកូជប្រូម៉ូសិន

រៀបចំ និងកំណត់លេខកូដរបស់ខ្លួនយើងបាន ឧទាហរណ៍: FREEDELI, 10%... etc.

គ្រប់គ្រងបរិមាណ

ដាក់ដែនកំណត់កំរិតចំនួនឯកតាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អ្នក សម្រាប់វគ្គផ្សាយផ្ទាល់នីមួយៗដើម្បីជៀសវាងការលក់ហួសកំណត់។ . EZ ផ្សាយផ្ទាល់នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលណាដែលឈានដល់ដែនកំណត់.

ទិញជាមួយការទិញ

រៀបចំ និងកំណត់ កញ្ចប់ប្រូម៉ូសិនការទិញជាមួយការទិញ របស់អ្នក.

កំណត់រួចរាល់QR / Barcode

សម្រួលដំណើរការរៀបចំទំនិញរបស់អ្នកដោយបង្កើត QR ផ្ទាល់ខ្លួន/Barcode សំរាប់ការដឹកជញ្ជូននីមួយៗ.

បញ្ជីខ្មៅនៃអ្នកទិញបន្លំ

EZ ផ្សាយផ្ទាល់នឹងធ្វើការការពារស្វ័យប្រវត្តិ និង រារាំងការក្លែងបន្លំ និង គណនីដែលជាប់សង្ស័យ.

Subscription

Starter

Start Live Business Easily

USD 99/Mth

 • Facebook live selling/Posting selling (either one)

 • Customizable keyword

 • Auto Invoice & Delivery Order system

 • Get payment via FPX, Debit Card & Credit Card

 • Inventory Management

 • Shipping fee auto calculation

 • Free shipping

 • Etc...

Advanced

For Power Users

USD 119/Mth

 • Everything in Starter plus

 • Facebook live selling & Posting selling

 • Combine shipping

 • Express Checkout

 • Bulk Upload tracking details

 • Multiple roles

 • Etc...

Professional

For Corporate Users

USD 139/Mth

 • Everything in Advanced plus

 • Additional roles

 • Own logo in cart and invoice

 • Customize messenger message

 • Special request

 • Etc...

វិធីសាស្រ្តទូទាត់ប្រាក់មានប្រសិទ្ធភាព

Transaction Fee

FPX

RM 1.30 - RM 1.50

Debit Card

1.2%

Credit Cards

2.25% - 3.0%

E-wallet

Coming Soon

Recommend for merchant with less than 300 orders/mth

Transaction Fee

FPX

RM 0.99 - RM 1.30

Debit Card

1.0% - 1.2%

Credit Cards

1.25% - 2.5%

E-wallet

Coming Soon

Recommend for merchant with more than 300 orders/mth

*Subject to nature & scale of merchant and bank approval

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការសាកល្បងឥតគិតថ្លៃ១៤ថ្ងៃ!

ចាប់ផ្តើម Contact Us